Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Tot 1.000 km is een auto nieuw

/
Bij de eerste registratie van een auto in Nederland moet bpm…

Auto van de zaak als arbeidsvoorwaarde

/
Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een werkgever met een beroep…

Afwaardering vordering buitenlandse dga

/
Bij de emigratie van iemand, die een aanmerkelijk belang heeft…

Vergoeding voor lagere bedrijfswaarde

/
Tot het ondernemingsvermogen behorende zaken kunnen op grond…

Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever

/
In het Burgerlijk Wetboek staat dat een tussen partijen geldende…

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

/
De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit…

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

/
Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve…

Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

/
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling…

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

/
Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland,…

Wetsvoorstel bovenmatig lenen

/
Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel…

Beoordeling arbeidsverhouding bestuurder met management-bv

/
Werknemer is de natuurlijke persoon die werkt in een privaatrechtelijke…