Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Gebruikelijk loon 2020

/
De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk…

Maximumbedrag transitievergoeding omhoog

/
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele…

Doorlopend afwisselend privégebruik bestelauto

/
De bijtelling in de loonbelasting voor het privégebruik…

Landbouwnormen 2019 gepubliceerd

/
Het Platform Landbouw heeft de ‘Landelijke Landbouwnormen…

Uniforme wachttijd in Regeling onwerkbaar weer

/
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in een brief…

Subsidieregeling SLIM op 2 maart open

/
De subsidieregeling SLIM (stimuleringsregeling leren en ontwikkelen…

Kamervragen effectiviteit lage-inkomensvoordeel

/
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen…

Gebruikelijkloonregeling niet van toepassing door omvang werkzaamheden

/
Een werknemer met een aanmerkelijk belang in de vennootschap…

Geen kinderbijslag door mini-job in Duitsland

/
Binnen de Europese Unie geldt het beginsel dat de socialezekerheidswetgeving…

Aan transitievergoeding gelijkwaardige cao-voorziening

/
Bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst op initiatief van…

Eigen woning en niet-samenlevende partners

/
De minister van Financiën heeft in een brief aan de vaste…

Einde ingezetenschap voor AOW-verzekering

/
Voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen,…