Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang

/
Op last van het kabinet zijn de kinder- en gastouderopvang op…

Bedrijfsopvolgingsregeling na overname onderneming

/
De Successiewet bevat een bijzondere regeling voor de overdracht…

Loket aanvraag lening voor grensondernemers geopend

/
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers…

Bouwstenen toekomstig belastingstelsel

/
De vorige staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd…

Kabinet introduceert noodpakket 2.0

/
Het kabinet heeft ter bestrijding van de coronacrisis een tweede…

Opbrengst verhuur tuinhuis toch belast in box 1?

/
Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen…

Kamervragen motie verruiming verliesverrekening

/
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen over de verruiming…

Derde wijziging eerste tranche NOW

/
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele…

Overzicht verwachte maatregelen Belastingplan 2021

/
Op verzoek van de vaste commissie voor Financiën van de…

Tijdelijke beperking maximale kredietvergoeding

/
In Nederland is de totale kredietvergoeding (rente en kosten)…

Vangnetregeling flexwerkers

/
Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de minister van Sociale…

Aanschafsubsidie elektrische auto

/
De subsidieregeling voor elektrische personenauto’s is…