Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2019

Naar aanleiding van de heroverweging van de afschaffing van de…

Tweede nota van wijziging Wet Bronbelasting 2020

/
Het wetsvoorstel Wet Bronbelasting 2020 is in een tweede nota…

Nota van wijziging spoedreparatie vennootschapsbelasting

Een van de nota’s van wijziging als gevolg van de heroverweging…

Maximale transitievergoeding 2019

/
De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt jaarlijks…

Geen matiging transitievergoeding bij ontslag kort voor pensioen

Wanneer een dienstbetrekking wordt beëindigd op initiatief van…

Volledige schuld aandeelhouder als uitdeling van winst aangemerkt

Er is sprake van een winstuitdeling, die tot het inkomen uit…

Mkb-winstvrijstelling en verlies uit onderneming

/
De winst uit onderneming in de inkomstenbelasting wordt verminderd…

Besluit vrijstelling stichtingen en verenigingen

De vennootschapsbelasting kent een subjectieve vrijstelling voor…

Verbod opzegging bij ziekte niet absoluut

Het arbeidsrecht kent een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst…

Afschaffing dividendbelasting gaat niet door: vervangende voorstellen

/
Nadat Unilever liet weten het hoofdkantoor niet naar Nederland…

Benut de werkkostenregeling

/
Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen…

Btw-aangifte vierde kwartaal

/
Bij de btw-aangifte over het vierde kwartaal moet u rekening…