Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Aanpassing besluit internationale waardeoverdracht van pensioen

/
Naar aanleiding van twee arresten van het Hof van Justitie EU…

Loon of schenking?

/
Loon is een ruim begrip en omvat alles wat uit een dienstbetrekking…

Gevolgen verliesverrekening voor aanslag waarmee verlies is verrekend

/
Een ondernemer leed in 2018 verlies. De inspecteur…

Fiscale risico’s bij schuiven met panden: wat u moet weten

/
In de complexe wereld van belastingen en onroerend goed kan het…

Verdeling van aftrekposten door fiscale partners kan later aangepast worden

/
Een echtpaar woonde met hun twee kinderen in een eigen woning.…

Alternatieve dekkingsopties voor maatregelen uit Belastingplan 2024

/
Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de Eerste…

Herinvesteringsreserve voor afsluitvergoeding niet mogelijk

/
De boekwinst, die een ondernemer behaalt bij de vervreemding…

Fiscale migratie: waar is thuis?

/
Een belastingplichtige emigreerde in 2015 naar Duitsland, althans…

Moeten alle op de zaak betrekking hebbende stukken worden opgestuurd?

/
De heffingsambtenaar heeft een aanslag onroerendezaakbelastingen…

Omvang administratie- en bewaarplicht ondernemers

/
Tijdens een boekenonderzoek bij een ondernemer heeft de inspecteur…

Internetconsultatie aanpassing kavelruilvrijstelling overdrachtsbelasting

/
Er geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de verkrijging…

Regelgeving scheuren grasland

/
Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden…