Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Giften

/
Voor de aftrek van giften aan het algemeen nut beogende instellingen…

Herziening aftrek voorbelasting

/
De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de…

Vermogen overhevelen naar de (klein)kinderen

/
Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen…

Beperk belastingheffing in box 3

/
Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt…

Investeringsaftrek

/
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bedraagt voor investeringen…

Voorkom belastingrente

/
Belastingrente wordt in beginsel berekend wanneer de aanslag…

Het salaris van de dga

/
De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werk…

Dividend voor de dga

/
Het tarief voor dividenduitkeringen aan dga’s bedraagt…

Afdracht privégebruik

/
Bij de aangifte over het laatste kwartaal van 2020 moet u btw…

Doe tijdig suppletieaangifte

/
Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2020 willen corrigeren…

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling

/
Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen…

Bijtelling privégebruik auto

/
Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een…