Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Geen hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2021

/
Sinds 1 januari 2020 geldt een lage WW-premie voor vaste contracten…

Wijzigingen inkomstenbelasting 2021

/
Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde…

Verlenging afspraken grensarbeiders

/
De staatssecretaris van Financiën heeft meegedeeld dat met…

Uitzonderingen vermogenstoets toeslagregelingen

/
Voor enkele toeslagregelingen gelden vermogenstoetsen. Het gaat…

Milieulijst 2021 vastgesteld.

/
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de…

Energielijst 2021 vastgesteld

/
De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Energielijst…

Verlenging kredietgaranties corona tot 1 juli 2021

/
De subsidiemodule Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak…

Extra steunmaatregelen i.v.m. lockdown en verplichte winkelsluiting

/
In verband met de verzwaring van de lockdown en de verplichte…

Tarieven loon- en inkomstenbelasting

/
De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting…

Wijzigingen loonbelasting 2021

/
In de loonbelasting zijn per 1 januari 2021 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik…

Verlenging versoepeld uitstelbeleid belastingschulden

/
Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen houdt…

Pilot webmodule DBA gestart

/
De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is…