Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting niet in strijd met EU-vrijheden

/
In de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen is bepaald dat de…

Vergeten renteaftrek eigen woning corrigeren via ambtshalve vermindering aanslag?

/
De inspecteur kan onjuiste aanslagen ambtshalve verminderen. Een…

Opening aanvraagloket TVL derde kwartaal 2021

/
Vanaf 31 augustus 2021 om 08:00 uur kunnen ondernemers de TVL…

Belastingheffing box 3 in 2017 en 2018 in strijd met discriminatieverbod

/
De rechtbank Noord-Nederland heeft twee zogenaamde proefprocedures…

Werknemer gehouden aan non-concurrentiebeding

/
Een werknemer trad op 1 mei 2021 in dienst bij zijn werkgever…

Ontslag op staande voet ten onrechte gegeven

/
Ontslag op staande voet, dat wil zeggen zonder de geldende opzegtermijn…

Aandeel in toekomstige winst niet al eerder ten laste van resultaat

/
Een onderneming hoeft winst fiscaal pas te verantwoorden wanneer…

Eenmalige uitkering pensioenfonds overleden partner was loon

/
Loon is een ruim begrip en omvat alles wat iemand uit een dienstbetrekking…

Terugvragen buitenlandse btw

/
Ondernemers, die in 2020 in een ander EU-land btw hebben betaald,…

Subsidie verduurzaming mkb

/
Voor ondernemers in het mkb, die niet onder de energiebesparingsplicht…

Afschermen adresgegevens in Handelsregister

/
De staatssecretaris van EZK heeft Kamervragen over het niet uitvoeren…

Levering slooppand of bouwterrein?

/
De levering van onroerende zaken en van rechten waaraan deze…