Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Ouderschapsverlof straks deels betaald

/
Het kabinet heeft een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO)…

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

/
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs…

Herzieningsvoorstel box 3 pas na de zomer naar Tweede Kamer

/
Op 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad in een aantal arresten over…

Berekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij samenwerkingsverband.

/
Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, hebben recht…

Minimumlonen per 1 juli 2020

/
Ieder half jaar per 1 januari en per 1 juli worden de bedragen…

Aanpassingen in regeling NOW

/
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Noodmaatregel…

Steunmaatregelen sportverenigingen

/
Het kabinet heeft drie specifieke steunmaatregelen genomen voor…

Bezwaar belastingheffing box 3 2019 aangewezen als massaal bezwaar

/
De Belastingdienst verwacht dat veel mensen bezwaar zullen maken…

Overeenkomst met België over thuiswerken tijdens coronacrisis

/
In navolging op de overeenkomst met Duitsland is nu ook met België…

Nultarief btw op mondkapjes

/
De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan…

Bouwstenen toekomstig belastingstelsel

/
De vorige staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd…

Kabinet introduceert noodpakket 2.0

/
Het kabinet heeft ter bestrijding van de coronacrisis een tweede…