Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

/
Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk…

Heretikettering auto van de zaak

/
Een ondernemer heeft de mogelijkheid om vermogensbestanddelen…

Implementatie verlengd betaald ouderschapsverlof

/
De Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie…

Opzegverbod zwangerschap

/
Gedurende een zwangerschap van een werkneemster geldt een verbod…

Minimumloon juli 2019

/
Per 1 juli 2019 gaat de leeftijd waarop werknemers recht hebben…

Lage arbeidsvergoeding echtgenote

/
De Wet IB 2001 bepaalt dat vergoedingen voor de arbeid van…

Aansprakelijkheid ongeval werknemer

/
De werkgever is aansprakelijk voor de schade die een werknemer…

Aftrek dieetkosten

/
De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op…

Rendabel maken van vermogen

/
Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1…

Kamervragen belastingheffing van dga

/
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de mogelijke toepassing…

Wijziging uitvoeringsbeschikking omzetbelasting

/
In verband met de wijziging van de kleineondernemersregeling…

Aanpassing bijstand voor ondernemers

/
Het kabinet heeft laten weten dat het Besluit bijstandverlening…