Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

/
Een werkgever schorste een werkneemster, die werkzaam was op…

Commissie belastingheffing multinationals

/
De staatssecretaris van Financiën heeft een commissie ingesteld…

Aftrek voorbelasting verhuurde verdieping woning

/
De Belastingdienst corrigeerde de eerder verleende teruggaven…

Geen verplichte ontbinding slapend dienstverband

/
Over de vraag of een werkgever verplicht is een slapend dienstverband…

Kartelverbod zzp‘ers

/
Het is verboden voor ondernemingen om onderling prijsafspraken…

Box 3-heffing

/
Op 26 juni 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën…

Staatssecretaris verruimt youngtimerregeling niet

/
Leden van de Tweede Kamer hebben de staatssecretaris van Financiën…

Aanmelding nieuwe KOR

/
De omzetbelasting kent een bijzondere regeling voor kleine ondernemers,…

Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling

/
De werkkostenregeling kent als uitgangspunt dat alle vergoedingen…

Hoge Raad verandert van standpunt over ontvankelijkheid te laat bezwaar tegen boete

/
Een te laat ingediend bezwaarschrift is in beginsel wegens termijnoverschrijding…

Verkoop ondernemingsvermogen na stilleggen activiteiten

/
Verkoop van een investeringsgoed, dat voor de omzetbelasting…

Opbrengst kortstondige gedeeltelijke verhuur eigen woning niet belast

/
De Wet IB 2001 kent een regeling voor de eigen woning. In afwijking…