Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Vraag middeling aan

/
De middelingsregeling is bedoeld om mensen tegemoet te komen…

Beperk de belastingheffing in box 3

/
Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt…

Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?

/
Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen…

Heeft u een pensioentekort?

/
Als u een pensioentekort heeft, zijn de premies die u betaalt…

Controleer uw hypotheek(rente)

/
Gezien de lage rente die u krijgt op uw spaartegoed kan het aantrekkelijk…

Belastinguitstel door herinvesteringsreserve

/
Verkoopt u een bedrijfsmiddel voor een hogere prijs dan het bedrag…

Btw dubieuze debiteuren

/
Teruggaaf van btw die u aan dubieuze debiteuren heeft berekend…

Herziening aftrek voorbelasting

/
De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de…

Dividend

/
Het tarief voor dividenduitkeringen aan dga's bedraagt in…

Afkoop pensioen in eigen beheer?

/
Tot eind 2019 heeft u de mogelijkheid om een in eigen beheer…

Transitievergoeding

/
Met invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari…

Gebruik eHerkenning

/
Particulieren maken gebruik van DigiD voor gegevensuitwisseling…