Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Subsidieregeling maatwerkafspraken duurzame inzetbaarheid

/
Uitvloeisel van het in 2019 gesloten pensioenakkoord is een subsidieregeling…

Wijziging openstelling vaststellingsloketten NOW

/
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de data…

Navordering ter correctie giftenaftrek

/
Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven kan de Belastingdienst…

Werknemer niet verplicht tot re-integratie buiten reguliere werktijd

/
Een arbeidsongeschikte werknemer is verplicht om mee te werken…

Kamervragen lage korting betaling ineens

/
De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over…

Reactie op arrest Hoge Raad over kwalificatie arbeidsrelatie

/
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een…

Geen verlaagd btw-tarief voor digitale popevenementen

/
De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord…

Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

/
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft een…

Opzegverbod tijdens ziekte

/
Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid moet voor een…

Verlenging tijdelijk verlaagde maximale kredietvergoeding

/
In verband met de coronacrisis is op 10 augustus 2020 het Besluit…

Weigering toekenning NOW

/
Voor de berekening van loonkostensubsidie van de NOW-1 wordt…

Verhoging maxima TVL

/
De maximale subsidiebedragen, die in het kader van de Tegemoetkoming…