Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

WBSO in 2021

/
De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de…

Bedragen NHG 2021 bekend

/
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft…

Aanpassingen in vennootschapsbelasting

/
Dit voorjaar heeft de Adviescommissie belastingheffing van multinationals…

Nieuwe groepsregeling vennootschapsbelasting

/
Uitgangspunt in de vennootschapsbelasting is dat iedere belastingplichtige…

Verlenging termijn betalingsregeling belastingschulden

/
Tot 1 oktober 2020 konden ondernemers voor betalingsproblemen…

Wijziging Besluit belasting- en invorderingsrente

/
De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit belasting-…

Verlenging Tozo en uitstel invoering vermogenstoets

/
Het besluit, waarin de verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling…

Uitwerking NOW-3

/
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een…

Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting

/
De staatssecretaris van Financiën heeft de eerste nota van…

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

/
Via de tweede nota van wijziging wordt de eerder aangekondigde…

Bedragen minimumloon per 1 januari 2021

/
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen…

Geen compensatie voor box-3-belasting in de jaren 2013-2016

/
In een brief aan de Tweede Kamer zegt de staatssecretaris van…