Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Geen invorderingsrente als aanmaning tot betaling niet is ontvangen

/
Bij betaling van een belastingaanslag nadat de betaaltermijn…

Hoog btw-tarief voor alcohol in restaurant

/
Voor de heffing van omzetbelasting geldt als uitgangspunt dat…

Snelle verbreking arbeidsovereenkomst kost werkgever geld

/
In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd…

Aanslag tijdig vastgesteld

/
Een belastingaanslag is tijdig vastgesteld als deze binnen de…

Minimumloon per 1 januari 2020

/
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen…

Opzegging door werknemer niet voorwaardelijk gedaan

/
De wetgever heeft de werknemer willen behoeden voor de ernstige…

Genietingstijdstip loon

/
Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het…

Conceptwetsvoorstel invoering minimumtarief zelfstandigen

/
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel…

AOW-leeftijd blijft 67 jaar in 2025

/
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een…

Werkgever moet slapend dienstverband op verzoek werknemer beëindigen

/
Het Burgerlijk Wetboek geeft de werkgever de mogelijkheid om…

Afkoop pensioen in eigen beheer?

/
Tot eind 2019 heeft u de mogelijkheid om een in eigen beheer…

Beperk de belastingheffing in box 3

/
Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt…