Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Fictieve onroerende zaak

/
Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken…

Onterechte loonsanctie

/
De werkgever heeft bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer…

Verhuur zeiljacht is niet verlenen van toegang tot sportaccommodatie

/
Het lage tarief van de omzetbelasting is onder meer van toepassing…

Subsidieregeling aanschaf zero-emissievrachtwagens

/
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de…

Nultarief btw voor groenten en fruit?

/
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over het zo snel mogelijk…

Verhoging percentages uitkering betaald ouderschapsverlof

/
Met ingang van 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof…

Vervaldatum TVL-regeling uitgesteld

/
De Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL)…

Terugbetaling teveel opgenomen verlof

/
Na de beëindiging van het dienstverband van een werknemer…

Wijziging aangifte douanerecht niet meer mogelijk

/
In een procedure over de naheffing van douanerechten was de vraag…

Geen cassatie uitspraak niet belasten verhoging WIA-uitkering

/
De staatssecretaris van Financiën gaat niet in cassatie…

Aansprakelijkheid bestuurder voor belastingen en bijkomende kosten

/
De Invorderingswet regelt de aansprakelijkheid van een bestuurder…

Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2022

/
In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 juli 2022…