Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Afschrijvingsbeperking gebouwen

/
Ondernemers en resultaatgenieters kunnen alleen afschrijven op…

Verlaging energie-investeringsaftrek

/
In dit Belastingplan wordt voorgesteld om per 1 januari 2024…

Verruiming herinvesteringsreserve

/
Belastingheffing over de boekwinst, die wordt behaald bij de…

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

/
De IACK is een heffingskorting voor alleenstaanden of minstverdienende…

Belastingplan 2024

/
Hoewel het kabinet demissionair is en het Belastingplan dus beleidsarm,…

Tweede Kamer wil veel aanpassingen in Belastingplan 2024

/
Bij de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de Tweede Kamer…

Tarieven en heffingskortingen

/
Het tarief in de eerste schijf van box 1 van de inkomstenbelasting…

Zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling 2024

/
Voor ondernemers is er geen goed nieuws. De zelfstandigenaftrek…

Aanpassingen box 3

/
Twee vermogensbestanddelen in box 3, die nu onder de categorie…

Verhoging vrijstelling reiskostenvergoeding

/
De onbelaste reiskostenvergoeding is een gerichte vrijstelling…

Wel indexatie, maar geen verdere verhoging vrijwilligersvergoeding

/
De staatssecretaris van Financiën heeft bij de behandeling…

Kamerbrief houdbaarheid Wet rechtsherstel box 3

/
In het zogeheten Kerstarrest oordeelde de Hoge Raad dat het stelsel…