Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

/
De belastingheffing die een ondernemer behaalt bij de verkoop…

Niet twee keer afschrijven op goodwill

/
Goodwill, die een ondernemer heeft gekocht, wordt geactiveerd…

Schenking kort voor overlijden

/
Een schenking, die wordt gedaan binnen 180 dagen voor het overlijden…

Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

/
Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor privégebruik…

Wetsvoorstel aanpassing Pensioenwet

/
De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan in welke mate…

Landelijke Landbouwnormen 2018

/
De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2018 vastgesteld.…

Door opschortende voorwaarde geen omzetting arbeidsovereenkomst

/
Een werkgever deed aan een werkneemster het aanbod van een vast…

Kamervragen aangifte omzetbelasting

/
De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de…

Geen vermindering nageheven parkeerbelasting

/
In de Gemeentewet is bepaald dat een naheffingsaanslag parkeerbelasting…

Opzegging arbeidsovereenkomst door werkgever

/
Voor opzegging van een arbeidsovereenkomst door de werkgever…

Oplopende schuld dga

/
Als een bv aan haar aandeelhouder een lening verstrekt waarvan…

80-jarige niet te oud voor ondernemerschap

/
De civielrechtelijke vorm van een overeenkomst is doorgaans bepalend…