Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Doe tijdig suppletieaangifte

/
Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2022 willen corrigeren…

Afdracht over privégebruik

/
Bij de aangifte over het laatste tijdvak van 2022 moet u btw…

Herziening aftrek voorbelasting

/
De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de…

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens

/
Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen met een…

Premies lijfrenteverzekeringen

/
Betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen zijn onder voorwaarden…

Giftenaftrek

/
Voor aftrek van giften aan het algemeen nut beogende instellingen…

Tarieven vennootschapsbelasting

/
De Vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage tarief…

Aandachtspunten jaarafsluiting loonadministratie

/
Controleer voor het afsluiten van de loonadministratie over dit…

Schenken van aandelen

/
Er ligt een wetsvoorstel om het doorschuiven van de belastingclaim…

Salaris dga

/
De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werk…

Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023

/
In de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 van de Belastingdienst…

Aankondiging aanpassing regeling STAP-budget

/
Het STAP-budget is een subsidieregeling voor arbeidsmarktgerichte…