Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Verbouwing leidt niet tot nieuw gebouw

/
Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken…

Onderzoek gevolgen beperking vrijstelling groen beleggen per 1 januari 2025

/
Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de Tweede…

Is de vervangingswaarde van bedrijfspanden in- of exclusief btw?

/
Een eigenaar van een hotel in aanbouw ontving van de gemeente…

Btw bij short-stayverhuur: wat ondernemers moeten weten

/
Een projectontwikkelaar koopt een pand met een winkel op de begane…

Rioolheffing voor een jaarplaats op een camping?

/
De eigenaar van een caravan heeft een jaarplaats gehuurd op een…

Schadeverzekeraar probeert onder verlegde btw uit te komen

/
Een schadeverzekeraar biedt onder meer autoverzekeringen aan,…

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2024

/
De bedragen van de Algemene Kinderbijslagwet worden halfjaarlijks…

Inzage in fiscaal dossier niet voor 1 januari 2026

/
Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 is een amendement…

Geen belastingplicht voor Immobilien-Sondervermögen in Nederland

/
Een naar Duits recht opgericht Immobilien-Sondervermögen…

Nieuwe pachtnormen per 1 juli 2024

/
Jaarlijks worden per 1 juli de hoogst toelaatbare pachtprijzen…

Terugbetaling ten onrechte ontvangen vergoeding geen negatief loon

/
De rechtbank Gelderland heeft onlangs geoordeeld over de vraag…