Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Einde generieke coronamaatregelen

/
Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt…

Gezamenlijke verkrijging economische eigendom woning

/
Overdrachtsbelasting wordt geheven ter zake van de verkrijging…

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023

/
Het kabinet heeft besloten de hoge schenkingsvrijstelling voor…

Verhoging uitkeringspercentage betaald ouderschapsverlof aangekondigd

/
De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit, waarin de uitkering…

Box 3 en individuele en buitensporige last

/
Hof Amsterdam heeft onlangs uitspraak gedaan in een procedure…

Geen naheffing parkeerbelasting na overschrijding maximale parkeertijd

/
De Gemeentewet bepaalt dat gemeenten parkeerbelasting kunnen…

Ondanks gedeeltelijke sloop is karakter woning niet verloren gegaan

/
In het jaar 2018 gold voor de verkrijging van een woning een…

Geen recht op compensatie transitievergoeding volgens rechtbank

/
Bij de beëindiging van een dienstbetrekking op initiatief…

Aflossing Tozo-leningen

/
Per 1 oktober 2021 is de Tozo beëindigd. Aansluitend is…

Regeling TVL eerste kwartaal 2022 gepubliceerd

/
De Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL)…

Derde nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap

/
De staatssecretaris van Financiën heeft de derde nota van…

Aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022

/
Het kabinet heeft een aantal maatregelen aangekondigd in verband…