Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Conclusie A-G over toepassing eigenwoningregeling bij gedeeltelijke eigendom

/
De eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting is van toepassing…

Herzieningsregeling geldt niet voor herstel verzuimde aftrek voorbelasting

/
Een ondernemer mag de omzetbelasting, die door andere ondernemers…

Voorstel Wet vermogensbelasting 2024

/
Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad uit 2021 over…

Wetsvoorstel bevriezen eigen risico zorgverzekering

/
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel om het verplichte eigen…

Rekenmodel rechtsherstel box 3

/
De Belastingdienst heeft een rekenmodel op de website geplaatst…

Openstelling saneringsregeling visserij

/
De minister van LNV heeft een saneringsregeling voor de visserij…

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts

/
De kantonrechter heeft een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst…

Aanvulling op Besluit rechtsherstel box 3

/
De staatssecretaris van Financiën heeft een aanvulling op…

Leegwaarderatio voor verhuurde woningen wordt niet afgeschaft maar aangepast

/
Zowel in box 3 van de inkomstenbelasting als in de erf- en schenkbelasting…

Aanslag forensenbelasting te vroeg opgelegd

/
Forensenbelasting kan worden geheven van natuurlijke personen…

Investeringen in gastenkamers B&B

/
Ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen komen in aanmerking…