Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Contouren nieuw systeem box 3

/
De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan…

Tegemoetkomingen sportorganisaties en -accommodaties

/
Om amateursportorganisaties financieel te ondersteunen, is de…

Kerstarrest box 3 heeft geen gevolgen voor jaren vòòr 2017

/
De Hoge Raad heeft op 14 juni 2019 geoordeeld dat de belastingheffing…

Handhaving UBO-register voorlopig op risicobasis

/
De Tweede Kamer heeft de regering in een motie gevraagd om in…

Opties rechtsherstel belastingheffing box 3

/
Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het systeem…

Voorstel invoering nultarief btw op zonnepanelen

/
De levering en de installatie van zonnepanelen is belast met…

Goedkeurend besluit uitzondering samentelbepaling

/
De Successiewet kent een samentelbepaling voor schenkingen en…

Nadere conclusie A-G inzake rechtsherstel box 3

/
De Advocaat-generaal (A-G)bij de Hoge Raad is in een nadere conclusie…

Denk aan de verplichte RI&E

/
De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid…

Uitwerking rechtsherstel box 3 voor bezwaarmakers

/
Het kabinet heeft een besluit genomen over het rechtsherstel…

Referentieobjecten WOZ-waardering

/
In een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of…

Twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting voor zelfde parkeeractie

/
De Gemeentewet bevat een opsomming van belastingen die gemeenten…