Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Niet twee keer afschrijven op goodwill

/
Goodwill, die een ondernemer heeft gekocht, wordt geactiveerd…

Schenking kort voor overlijden

/
Een schenking, die wordt gedaan binnen 180 dagen voor het overlijden…

Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

/
Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor privégebruik…

Maximale transitievergoeding 2019

/
De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt jaarlijks…

Geen matiging transitievergoeding bij ontslag kort voor pensioen

Wanneer een dienstbetrekking wordt beëindigd op initiatief van…

Volledige schuld aandeelhouder als uitdeling van winst aangemerkt

Er is sprake van een winstuitdeling, die tot het inkomen uit…

Mkb-winstvrijstelling en verlies uit onderneming

/
De winst uit onderneming in de inkomstenbelasting wordt verminderd…

Besluit vrijstelling stichtingen en verenigingen

De vennootschapsbelasting kent een subjectieve vrijstelling voor…

Verbod opzegging bij ziekte niet absoluut

Het arbeidsrecht kent een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst…

Afschaffing dividendbelasting gaat niet door: vervangende voorstellen

/
Nadat Unilever liet weten het hoofdkantoor niet naar Nederland…

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2019

Naar aanleiding van de heroverweging van de afschaffing van de…

Tweede nota van wijziging Wet Bronbelasting 2020

/
Het wetsvoorstel Wet Bronbelasting 2020 is in een tweede nota…