Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Discriminatie sollicitante

/
De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt ongelijke behandeling…

Box 3-heffing op basis werkelijk rendement nog ver weg

/
Een van de plannen die in het regeerakkoord van het huidige kabinet…

Einddatum tijdelijk arbeidscontract niet goed gecommuniceerd

/
De ketenbepaling houdt in dat aan een werknemer niet meer dan…

Laag tarief btw digitale boeken mogelijk per 1 januari 2020

/
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de btw-behandeling…

Vrije ruimte werkkostenregeling naar 1,7%

/
Werkgevers mogen tot 1,2% van de loonsom van alle medewerkers…

Overgangsrecht Brexit aangekondigd

/
Op 29 maart 2019 stapt het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU.…

Maatregelen knelpunten loondoorbetaling bij ziekte

/
Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte…

Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

/
In een procedure in kort geding vroeg een ex-werknemer schorsing…

Waardestijging aandelen door overlijden lijfrentegerechtigde

/
De Successiewet merkt in bepaalde gevallen de waardestijging…

Tot 1.000 km is een auto nieuw

/
Bij de eerste registratie van een auto in Nederland moet bpm…

Transitievergoeding bij einde dienstverband

/
Bij de beëindiging van een dienstbetrekking, die twee jaar of…