Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Nieuwe regeling verdeling pensioen bij scheiding

/
Er komt een nieuwe regeling voor de verdeling van pensioenen…

Scholingsaftrek wordt subsidie

/
De huidige scholingsaftrek wordt vervangen door een subsidieregeling.…

Wet arbeidsmarkt in balans

/
De Eerste Kamer heeft de wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen.…

Datum einde arbeidscontract

/
Volgens het Burgerlijk Wetboek geschiedt opzegging van een arbeidsovereenkomst…

Belastingdienst en AVG

/
Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming…

Tweede Kamer wil eerlijke winstbelasting voor multinationals

/
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering…

Belastingheffing box 3 in strijd met recht op ongestoord genot van eigendom

/
De belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting gaat tegenwoordig…

Wetsvoorstel vertraging verhoging AOW-leeftijd

/
In vervolg op het onlangs gesloten principeakkoord betreffende…

Liquidatieverliesverrekening

/
Door de werking van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting…

Start consultatie vervanging fiscale eenheid vennootschapsbelasting

/
De huidige regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting…

Kosten verbouwing woning dga niet zakelijk

/
Een bv nam de kosten van verbouwing van het woonhuis van haar…

Herstel arbeidsovereenkomst

/
Volgens het Burgerlijk Wetboek kan de kantonrechter op verzoek…