Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Uitleg relatiebeding

/
De vrije arbeidskeuze is een belangrijk recht van de werknemer.…

Verbouwing kantoorpand tot appartementen

/
Bij de levering van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting…

Memorie van antwoord overige fiscale maatregelen 2020

/
De staatssecretaris van Financiën heeft de memories van…

Vermogensplafond zorgtoeslag 2020 bekend

/
Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomens- maar ook vermogensafhankelijk.…

Premiepercentages en maximum premieloon 2020

/
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft premiepercentages…

Eigenwoningforfait 0,6% in 2020

/
De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer…

Premiepercentages Zvw 2020 bekend

/
De minister voor Medische Zorg heeft de premiepercentages en…

Bedragen kindregelingen 2020

/
Kinderbijslag Met ingang van 1 januari 2020 gelden de volgende…

Wijzigingen loonbelasting 2020

/
In de loonbelasting zijn per 1 januari 2020 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik…

Aftrekposten voor ondernemers in 2020

/
Oudedagsreserve De toevoeging aan de oudedagsreserve voor een…

Fiets van de zaak, vragen en antwoorden

/
Het ministerie van Financiën heeft vragen en antwoorden…