Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Vrijstelling vennootschapsbelasting vereniging

/
Verenigingen en stichtingen zijn vennootschapsbelastingplichtig…

Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband

/
Een ondernemer die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen…

Eigen woning en niet-samenlevende partners

/
De minister van Financiën heeft in een brief aan de vaste…

Einde ingezetenschap voor AOW-verzekering

/
Voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen,…

Opzegging tijdens proeftijd ingetrokken

/
Het opnemen van een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst…

Winstuitdeling door oplopen schuld aan bv

/
Als een aandeelhouder voor persoonlijke doeleinden geld opneemt…

Aan transitievergoeding gelijkwaardige voorziening

/
Bij ontslag op initiatief van de werkgever moet deze aan de werknemer…

Aansprakelijkheid bestuurder

/
De bestuurder van een vennootschap is in beginsel hoofdelijk…

Onderzoek forfaits in belastingrecht

/
Medio 2019 heeft de Algemene Rekenkamer een rapport over forfaits…

Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding structureel overwerk

/
In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat een werknemer gedurende…

Beëindiging ouder slapend dienstverband

/
Met ingang van 1 juli 2015 is de werkgever bij beëindiging…

Box 3-heffing 2015

/
Over de vraag of de vermogensrendementsheffing van box 3 op stelselniveau…