Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Ritten naar golfclub deels privé

/
De dga van een bv had de beschikking over een auto van de bv.…

Twee appartementen vormen niet samen een eigen woning

/
Een eigen woning is een gebouw of een gedeelte van een gebouw…

Inspectie SZW controleert op aanwezigheid RI&E

/
De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid…

Vrijgesteld inkomen heeft geen invloed op algemene heffingskorting

/
De algemene heffingskorting vermindert het bedrag aan te betalen…

Beoordeling arbeidsverhouding bestuurder met management-bv

/
Werknemer is de natuurlijke persoon die werkt in een privaatrechtelijke…

Beëindiging slapende dienstverbanden

/
De kantonrechter Limburg heeft prejudiciële vragen voorgelegd…

Premiedeel heffingskorting naar tijdsgelang

/
De algemene heffingskorting bevat een inkomstenbelasting- en…

Toepassing verlaagd btw-tarief op digitale boeken en tijdschriften

/
Een wetsvoorstel om het verlaagde btw-tarief toe te passen op…

Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen

/
De Eerste Kamer heeft op 23 april 2019 het wetsvoorstel spoedreparatie…

Aftrek hypotheekrente na scheiding

/
De rente, die wordt betaald over een eigenwoningschuld, is aftrekbaar…

Inspecteur mag bewijsstukken kosten verbouwing later opvragen

/
Tot de aftrekbare kosten van een eigen woning behoort de betaalde…