Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Werkgever voldoet niet aan herplaatsingsvereiste

/
Een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden als er een redelijke…

Navordering wegens kwade trouw

/
Navordering van belasting is mogelijk wanneer de Belastingdienst…

Verkrijging aandelen onroerendgoed-bv

/
Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken…

Klok van uurwerkhersteller is reclame-uiting

/
De Gemeentewet staat toe dat gemeenten reclamebelasting heffen.…

Premiepercentage Zvw 2019

/
De zorgverzekeringswet (Zvw) kent een hoge en een lage inkomensafhankelijke…

Vernieuwing rulingpraktijk

/
De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de…