Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Hof Den Haag merkt auto met minder dan 1.000 km op de teller aan als nieuw

/
Voor de heffing van bpm bij invoer is van belang of het voertuig…

Onderzoek forfaits in belastingrecht

/
Medio 2019 heeft de Algemene Rekenkamer een rapport over forfaits…

Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding structureel overwerk

/
In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat een werknemer gedurende…

Beëindiging ouder slapend dienstverband

/
Met ingang van 1 juli 2015 is de werkgever bij beëindiging…

Box 3-heffing 2015

/
Over de vraag of de vermogensrendementsheffing van box 3 op stelselniveau…

Fouten in percentages forfaitair rendement box 3

/
Naar aanleiding van vragen in de media is een fout ontdekt in…

Gedeeltelijke ontbinding arbeidscontract niet mogelijk

/
Een van de doelstellingen van het arbeidsrecht is het beschermen…

Werktijdverkorting wegens coronavirus

/
Bedrijven die door het coronavirus tijdelijk te weinig werk hebben…

Voorstel arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

/
De Stichting van de Arbeid, een overlegorgaan van werkgevers-…

Boetebeding arbeidscontract niet overgenomen in vaststellingsovereenkomst

/
Een arbeidsovereenkomst omvatte onder meer een non-concurrentiebeding,…

Compensatie voor betaalde transitievergoeding

/
De verplichting om het loon door te betalen aan een zieke werknemer…

Noodpakket maatregelen coronacrisis

/
Na de eerder genomen maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis…