Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Toepassing verlaagd btw-tarief op digitale boeken en tijdschriften

/
Een wetsvoorstel om het verlaagde btw-tarief toe te passen op…

Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen

/
De Eerste Kamer heeft op 23 april 2019 het wetsvoorstel spoedreparatie…

Aftrek hypotheekrente na scheiding

/
De rente, die wordt betaald over een eigenwoningschuld, is aftrekbaar…

Inspecteur mag bewijsstukken kosten verbouwing later opvragen

/
Tot de aftrekbare kosten van een eigen woning behoort de betaalde…

Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

/
De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer diens arbeidsovereenkomst…

WOZ-waarde appartement verlaagd door gelijkheidsbeginsel

/
Bij de vaststelling van de WOZ-waarde van een onroerende zaak…

Afzien van vergoeding door vrijwilliger

/
Giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar…

Wetsvoorstel implementatie aanpassingen btw-regelgeving

/
De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel…

Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis

/
De Successiewet bepaalt dat een goed dat iemand van de erflater…

Aftrek dieetkosten

/
De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op…

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

/
Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk…

Rendabel maken van vermogen

/
Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1…