Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Aanpassing NOW

/
De Noodmaatregeling Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is een…

Kamervragen Tozo voor grensondernemers

/
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen…

Nieuwe coronamaatregelen: aanpassing Tozo

/
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)…

Studiekostenbeding arbeidsovereenkomst

/
In een procedure over de verschuldigdheid van door de werkgever…

Kredietfaciliteiten Coronacrisis

/
TOA Krediet Voor ondernemers, die met gebruikmaking van de Wet…

Coronamaatregelen loonheffingen

/
Gebruikelijk loon dga Aanmerkelijkbelanghouders (dga’s),…

Heffing reclamebelasting voor klok aan gevel

/
De Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om een reclamebelasting…

Kamervragen lage korting betaling ineens

/
De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over…

Reactie op arrest Hoge Raad over kwalificatie arbeidsrelatie

/
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een…

Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd

/
De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit noodmaatregelen…

Vooruitbetaalde rente eigen woning

/
De betaalde rente over de eigenwoningschuld behoort tot de aftrekbare…

Prejudiciële vragen over weigeren gemachtigde

/
De Rechtbank Gelderland heeft prejudiciële vragen gesteld…