Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Forensenbelasting

/
Gemeenten mogen forensenbelasting heffen van natuurlijke personen…

Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers

/
Er is een voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet…

Bijdrage zorgverzekeringswet en lijfrentepremieaftrek

/
Bij het staken van de onderneming wordt de door de ondernemer…

Verdeling koopsom onderneming

/
Bij de verkoop van een onderneming of van ondernemingsvermogen…

Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

/
In een procedure in kort geding vroeg een ex-werknemer schorsing…

Waardestijging aandelen door overlijden lijfrentegerechtigde

/
De Successiewet merkt in bepaalde gevallen de waardestijging…

Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever

/
In het Burgerlijk Wetboek staat dat een tussen partijen geldende…

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

/
De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit…

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

/
Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve…

Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

/
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling…

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

/
Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland,…

Wetsvoorstel bovenmatig lenen

/
Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel…