Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Werken als zelfstandige

/
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een…

Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen

/
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel temporisering verhoging…

Commissaris geen btw-ondernemer

/
Tot 1 januari 2013 werd een lid van een Raad van Commissarissen…

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel vertraagde verhoging AOW-leeftijd aan

/
De Tweede Kamer heeft met een grote meerderheid het wetsvoorstel…

Liquidatieverliesverrekening

/
Door de werking van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting…

Start consultatie vervanging fiscale eenheid vennootschapsbelasting

/
De huidige regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting…

Box 3-heffing

/
Op 26 juni 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën…

Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting

/
Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer kent een vrijstelling…

Forfaits in het belastingstelsel

/
De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het gebruik…

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

/
De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing…

Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

/
Een werkgever schorste een werkneemster, die werkzaam was op…

Commissie belastingheffing multinationals

/
De staatssecretaris van Financiën heeft een commissie ingesteld…