Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Klok van uurwerkhersteller is reclame-uiting

/
De Gemeentewet staat toe dat gemeenten reclamebelasting heffen.…

Premiepercentage Zvw 2019

/
De zorgverzekeringswet (Zvw) kent een hoge en een lage inkomensafhankelijke…

Vernieuwing rulingpraktijk

/
De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de…

Voortgang vervanging Wet DBA

/
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede…

Verkoopkosten deelneming

/
De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting moet…

Plan invoeren vliegbelasting

/
Het kabinet wil per 1 januari 2021 een belasting op vliegtickets…

Belastingdeel heffingskortingen

/
De heffingskortingen voor de loon- en inkomstenbelasting bestaan…

Werkgever voldoet niet aan herplaatsingsvereiste

/
Een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden als er een redelijke…

Navordering wegens kwade trouw

/
Navordering van belasting is mogelijk wanneer de Belastingdienst…