Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Banken verlenen uitstel van betaling

/
Vanwege de impact van het coronavirus verlenen de grote…

Recht op aftrek voorbelasting advocaatkosten procedure dga

/
Een ondernemer heeft recht op aftrek van de hem in rekening gebrachte…

Bedragen kindregelingen 2020

/
Kinderbijslag Met ingang van 1 januari 2020 gelden de volgende…

Tarieven loon- en inkomstenbelasting 2020

/
De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting…

Investeringsaftrek 2020

/
De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen…

Veranderingen inkomstenbelasting 2020

/
Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde…

Wijzigingen loonbelasting 2020

/
In de loonbelasting zijn per 1 januari 2020 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik…

Belastingplan 2020 c.s. aangenomen door Eerste Kamer

/
De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen die het Belastingplan…

Aftrekposten voor ondernemers in 2020

/
Oudedagsreserve De toevoeging aan de oudedagsreserve voor een…

Nota n.a.v. verslag Belastingplan 2020

/
De wetsvoorstellen, die tot het Belastingplan 2020 behoren, zijn…

Fiets van de zaak, vragen en antwoorden

/
Het ministerie van Financiën heeft vragen en antwoorden…

Geen verbod op negatieve spaarrente

/
De minister van Financiën heeft in een brief naar de Tweede…