Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

/
Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve…

Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

/
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling…

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

/
Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland,…

Wetsvoorstel bovenmatig lenen

/
Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel…

Jaaraangifte btw voor kleine ondernemers

/
In het halfjaarlijkse overzicht van de status van fiscale moties…

Ritten naar golfclub deels privé

/
De dga van een bv had de beschikking over een auto van de bv.…

Twee appartementen vormen niet samen een eigen woning

/
Een eigen woning is een gebouw of een gedeelte van een gebouw…

Inspectie SZW controleert op aanwezigheid RI&E

/
De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid…

Vrijgesteld inkomen heeft geen invloed op algemene heffingskorting

/
De algemene heffingskorting vermindert het bedrag aan te betalen…

Zonder nieuw feit geen navordering

/
Voor het opleggen van een navorderingaanslag heeft de inspecteur…

Beëindiging slapende dienstverbanden

/
De kantonrechter Limburg heeft prejudiciële vragen voorgelegd…