Accountantskantoor Van Deventer

Professioneel en persoonlijk.

Herstel arbeidsovereenkomst

/
Volgens het Burgerlijk Wetboek kan de kantonrechter op verzoek…

Herziening omzetbelasting opfokkosten

/
Ondernemers hebben recht op aftrek van omzetbelasting die door…

Scholingsaftrek wordt subsidie

/
De huidige scholingsaftrek wordt vervangen door een subsidieregeling.…

Wet arbeidsmarkt in balans

/
De Eerste Kamer heeft de wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen.…

Forfaits in het belastingstelsel

/
De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het gebruik…

Commissaris geen btw-ondernemer

/
Tot 1 januari 2013 werd een lid van een Raad van Commissarissen…

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

/
De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing…

Liquidatieverliesverrekening

/
Door de werking van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting…

Start consultatie vervanging fiscale eenheid vennootschapsbelasting

/
De huidige regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting…

Kosten verbouwing woning dga niet zakelijk

/
Een bv nam de kosten van verbouwing van het woonhuis van haar…

NHG en flexibel inkomen

/
De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is een vangnet voor het…

Werken als zelfstandige

/
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een…